Savior Solar, sağladığı çözümler ile güneş enerjisi sektöründe öne çıkıyor

Günümüzün en büyük sorunlarından biri olarak tanımlayabileceğimiz enerji, hayatımızın her noktasında kritik konumunu hissettirmektedir.

Tarım sektörüde bunlardan bir tanesidir. Üreticilerin  yüksek maliyetler sebebi ile tarım ürünlerinde kaçınılmaz fiyat artışları oluşmaktadır. Enerji’ nin nakli ise ayrı bir disiplin ve kendi içinde ayrıca bir maliyet ve sorun oluşturmaktadır.


Artık doğanın mucizesi “su“ petrol kadar kıymetli ve toprağın çok derinlerinden çıkarılabilmektedir.  Suyu çıkarma yöntemi enerji olmayan bölgelerde dizel pompalar yada jeneratörler vasıtası ile yapılabilmektedir, Buda bir yandan tarımsal faaliyetin maliyetini arttırırken diğer yandan çevreye olumsuz etkiler ve zararlı gazların salınımına sebep olmaktadır.

Bu gibi sorunlara çözüm bulmak konusunda dünya ile yarışan savior otomasyon önderliğinde izmir güvenli enerji firması ile çözüm ortağı olarak yola çıktık. Arge faaliyetleri ve saha denemelerinin ardından Vacon Solar inverterlerin  ve savior soların desteği ile solar panellerden oluşan sistemlerimiz ile çiftçilerimizin en imkansız yerlerde suya ulaşmalarını ve sonsuz güneşin verdiği temiz enerjiden faydalanmalarını sağlamaktayız.

Kurduğumuz sistemler sulama sorununa kesin çözüm getirebilmekte de- monte olabilmekte, gerektiğinde başka bir lokasyonda çalışabilmektedir. Kurduğumuz sistemlerde güneşten elde edilen elektrik enerjisi akülere depolanmadan kullanılabildiği için herhangi bir akü maliyeti ve kurşun – asit kullanımına da sebep olmamaktadır. Bu anlamda yeşil enerji denilmesinin çok haklı sebepleri vardır.

Çalışmalarımız Ege bölgesi çapında yoğun olarak devam etmektedir, egenin zeytini, inciri, yeşili artık Savior otomasyon ve güvenli enerji ortaklığı ile daha temiz ve daha ucuz olabilmesine katkı sağlamaktadır.